###HEADER_MOBILE###

WENOVA Personal-Service

zapewnianie pracowników tymczasowych i realizacja umów o dzieło w obrębie Grupy Westfleisch

Jako założona w 2006 roku stuprocentowa spółka córka firmy Westfleisch Finanz AG i wyspecjalizowany członek Grupy Westfleisch obecnie oferujemy nasze usługi wszystkim spółkom należącym do koncernu. Oprócz standardowych usług związanych z zapewnieniem pracowników tymczasowych w celu pokrycia zapotrzebowania na pracowników w okresach znacznego wzrostu produkcji realizujemy również pojedyncze umowy o dzieło.

Bazę dla obu rodzajów oferowanych przez nas usług stanowi podpisany w roku założenia firmy układ zbiorowy z niemieckim związkiem zawodowym Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (związkiem zrzeszającym pracowników przemysłu spożywczego, tytoniowego, gastronomii i hotelarstwa).  Obejmuje on ramowy układ zbiorowy pracy i układ zbiorowy regulujący wysokość wynagrodzenia.  Na podstawie tych układów zbiorowych zatrudniamy i przydzielamy pracowników oraz wypłacamy im wynagrodzenia.

Pomoc w zaaklimatyzowaniu się, wsparcie językowe i pomoc w dopełnieniu formalności

Dysponujemy obecnie ok. 1.000 pracownikami, którzy pochodzą zarówno z Niemiec, jak i z 8 innych krajów UE.  W celu ułatwienia aklimatyzacji naszym zagranicznym pracownikom oferujemy wsparcie przy każdej wizycie w urzędzie niezależnie od problemu:począwszy od zameldowania w miejscu zamieszkania oraz zgłoszenia w celu objęcia ubezpieczeniem chorobowym i emerytalnym (wszystkie ubezpieczenia społeczne) po złożenie wniosków o inne przysługujące świadczenia (zasiłek rodzinny) lub wyboru instytucji doradztwa podatkowego. Oprócz tego pomagamy również w znalezieniu tymczasowego mieszkania w pobliżu miejsca pracy. W przypadku braku własnego samochodu lub opcji dojeżdżania samochodem z inną osobą istnieje możliwość zorganizowania transportu pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy.

Na naszej stronie internetowej można zarówno znaleźć aktualne oferty pracy, jak i wysłać aplikację z własnej inicjatywy.

Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą firmą. Z radością oczekujemy na możliwość poznania Państwa.

 

I nawiązania pomyślnej współpracy!

Zespół WENOVA